Πολιτική Απορρήτου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

III. ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ
 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

VII. ΕΓΓΡΑΦΗ

VIII. ΣΕΙΡΑ

 1. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 2. ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
 3. ΔΙΑΝΟΜΗ

XII. ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

XIII. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

XIV. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

 1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΙΑΣ

XVI. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

XVII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

XVIII. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

XIX. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

XXI. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

XXII. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

XXIII. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Καλώς ήρθατε στο http://www.gowatches.eu (ο "Ιστότοπος" ή "Ιστότοπος"), ο οποίος ανήκει και λειτουργεί από την "IVN TRADE" OOD και είναι διαθέσιμος παγκοσμίως.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του ιστότοπου. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο και σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: gowatchesbg@gmail.com

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους που περιέχονται σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

1.1 Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις συντάσσονται και προορίζονται για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της «IVN TRADE» Ltd., που είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Εγγραφής με EIC: BG205010281, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης στη Γρ. Yambol ul.Yanko Sakazov 1, e-mail: gowatchesbg@gmail.com και ιστότοπος: http://www.gowatches.eu , εφεξής "Παροχέας", και οι Χρήστες του ιστότοπου, εφεξής "Χρήστης" /s" σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου. Τα άλλα έγγραφα που διέπουν τη σχέση μεταξύ του Παρόχου και των Χρηστών σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου είναι η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική Cookies.

1.2 Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που ο Χρήστης χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον ιστότοπο. Οι γενικοί όροι ισχύουν για κάθε επίσκεψη και χρήση του ιστότοπου και ισχύουν μέχρι τη διακοπή της χρήσης του ιστότοπου. Ο χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου νόμιμα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και σύμφωνα με το σκοπό του.

 

III. ΟΡΙΣΜΟΙ

 

2.1 Όσον αφορά τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις:

α/ Προμηθευτής είναι η "IVN TRADE" OOD

β/ Χρήστης είναι/είναι:

- επισκέπτες στον ιστότοπο https://gowatches.net/

- το πρόσωπο που αγόρασε αγαθά από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Προμηθευτή·

- το άτομο που έχει εγγραφεί για να λαμβάνει ένα ενημερωτικό δελτίο.

γ/ Η φόρμα επικοινωνίας παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή, διαθέσιμη στο Contact – GoWatches , η πλήρης συμπλήρωση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την επικοινωνία με τον Προμηθευτή.

δ/ Συνδρομή σε ενημερωτικό δελτίο είναι η συμπερίληψη της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη σε μια λίστα στην οποία αποστέλλονται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά που προσφέρει ο Προμηθευτής.

 

2.2 Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις παρέχουν πληροφορίες στους Χρήστες σχετικά με:

- Η ταυτότητα του Προμηθευτή.

- Αντικείμενο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

- Τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου.

- Τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα προφίλ χρήστη είναι εγγεγραμμένο στον ιστότοπο.

- Μέθοδος παραγγελίας αγαθών.

- Τιμές και τρόποι πληρωμής.

- Ακύρωση παραγγελίας.

- Παράδοση

- Άρνηση παράδοσης. Παράπονα?

- Επιστροφή αγαθών.

- Επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.

- Περιστάσεις ανωτέρας βίας.

- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Χρηστών.

- Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Προμηθευτή.

- Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

- Απαλλαγή από την ευθύνη.

- Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων.

- Συνδρομή σε ενημερωτικό δελτίο.

- Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

- Τελευταίες προμήθειες.

 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ
 2. Όνομα του Προμηθευτή: "IVN TRADE" OOD
 3. Έδρα και διεύθυνση διοίκησης: στη Γρ. Yambol, οδός Yanko Sakazov 1
 4. Στοιχεία αλληλογραφίας: τηλέφωνο επικοινωνίας: + 359 879 144 433, e-mail: gowatchesbg@gmail.com
 5. Στοιχεία για εγγραφή σε εμπορικά και άλλα δημόσια μητρώα:

- Η "IVN TRADE" Ltd. είναι εμπορική εταιρεία εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Οργανισμού Εγγραφής με EIC: BG205010281.

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

3.1 Ο Προμηθευτής έχει δημιουργήσει τον ιστότοπο http://www.gowatches.eu, ο οποίος περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τα αγαθά που προσφέρει ο Προμηθευτής στους Χρήστες.

3.2 Ο Πάροχος παρέχει και ο Χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

 

 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

4.1 Ο ιστότοπος είναι ηλεκτρονικό κατάστημα. Δημιουργείται για να ενημερώνει τους Χρήστες σχετικά με τα αγαθά που προσφέρει ο Προμηθευτής και να έρχεται σε επαφή με τον Προμηθευτή σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να αγοράσει κάποιο από τα αγαθά που προσφέρονται στον ιστότοπο ή να συμπεριληφθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σε λίστα στην οποία αποστέλλονται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά που προσφέρει ο Προμηθευτής.

 

4.2 Ο ιστότοπος περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

- Πληροφορίες για τον Προμηθευτή.

- Όλα τα είδη αγαθών που προσφέρει ο Πάροχος στους Χρήστες.

- Πληροφορίες για την επικοινωνία με τον Προμηθευτή.

 

4.3 Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των παρακάτω υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

- για να δείτε το περιεχόμενο του ιστότοπου.

- να αγοράζει και να πωλεί τα αγαθά που προσφέρει ο Προμηθευτής εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του προμηθευτή·

- να δημοσιεύει σχόλια σχετικά με τα αγαθά που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα προς πώληση.

 

4.4 Ο προμηθευτής προσφέρει για εξ αποστάσεως πώληση τα αγαθά που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

4.5 Ο Προμηθευτής παρέχει αναλυτικές πληροφορίες στους Χρήστες για κάθε προϊόν που προσφέρεται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

VII. ΕΓΓΡΑΦΗ

5.1 Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο προορίζονται για χρήση από Χρήστες που είναι σε νόμιμη ηλικία και μπορούν να ενεργήσουν. Με την αποδοχή αυτών των γενικών όρων, ο Χρήστης δηλώνει ότι συμμορφώνεται με αυτούς τους όρους.

5.2 Η εγγραφή στον ιστότοπο είναι εθελοντική και δωρεάν. Η εγγραφή παρέχει στους Χρήστες το δικαίωμα να αγοράζουν εξ αποστάσεως αγαθά που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Παρόχου, καθώς και να χρησιμοποιούν όλες τις υπηρεσίες του καταστήματος. Για να εγγραφεί, ο Χρήστης θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί «Εγγραφή» και να συμπληρώσει σωστά μια φόρμα εγγραφής, στην οποία πρέπει να εισαγάγουν τα ακόλουθα στοιχεία, ήτοι: όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, όνομα και επίθετο, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση , ένδειξη νομικής μορφής (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία).

5.3 Αφού εισαγάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες, ο Χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί «Εγγραφή». Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του κωδικού πρόσβασής του, καθώς και για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται από αυτόν ή από τρίτο μέρος μέσω της χρήσης του κωδικού πρόσβασης.

5.4 Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα και πατήσετε το κουμπί «Εγγραφή», ο Χρήστης λαμβάνει ένα e-mail από τον Πάροχο στη διεύθυνση e-mail που καθορίζεται στη φόρμα εγγραφής, προκειμένου να επαληθεύσει τη διεύθυνση e-mail για το προφίλ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής δημιουργείται ένα προφίλ χρήστη στην ιστοσελίδα. Η πρόσβαση στο προφίλ γίνεται με την εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

5.5 Απαγορεύεται η εγγραφή της ίδιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για περισσότερα από ένα προφίλ χρήστη.

5.6 Ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή είναι σωστές. Ο πάροχος δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, καθώς και για ψευδείς πληροφορίες ή πληροφορίες που παρουσιάζονται με παραπλανητικό τρόπο. Ο χρήστης αναλαμβάνει να ενημερώσει και να διορθώσει τα παλιά και ανακριβή δεδομένα εντός 7 ημερών από την αλλαγή τους. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται μέσω του εγγεγραμμένου λογαριασμού. Ο Χρήστης αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τον Πάροχο σε περίπτωση υποψίας ή εντοπισμού παράνομης πρόσβασης.

5.7 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να απορρίψει αίτημα εγγραφής προφίλ Χρήστη ή να αρνηθεί την πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο σε περίπτωση που ο Χρήστης παρέχει ή ο Πάροχος υποπτεύεται ότι ο Χρήστης έχει παράσχει ελλιπείς, ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες. Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να κλείσει/διαγράψει το δημιουργημένο προφίλ χρήστη, σε περίπτωση που, κατά την κρίση του, ή εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από αρμόδιες κρατικές αρχές, πραγματοποιούνται ή έχουν πραγματοποιηθεί παράνομες ενέργειες μέσω του εγγεγραμμένου προφίλ χρήστη.

 

VIII. ΣΕΙΡΑ

6.1 Δεν απαιτείται εγγραφή για την προβολή του ιστότοπου. Παραγγελίες στο e-shop γίνονται δεκτές όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

6.2 Οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν τα αγαθά που θέλουν από το ηλεκτρονικό κατάστημα κάνοντας είσοδο στο ήδη εγγεγραμμένο προφίλ χρήστη τους. Επιπλέον, τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν χωρίς ο Χρήστης να έχει καταχωρήσει προφίλ χρήστη.

6.3 Παραγγελίες από χρήστες με εγγεγραμμένο προφίλ χρήστη: Για να υποβάλουν μια παραγγελία από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οι χρήστες που έχουν εγγεγραμμένο προφίλ χρήστη πρέπει να συνδεθούν στο προφίλ χρήστη τους, να επιλέξουν ένα προϊόν που επιθυμούν να αγοράσουν και να πατήσουν "Προσθήκη στο καλάθι" , στη συνέχεια αναφέρετε την ποσότητα των εμπορευμάτων και τέλος πατήστε το κουμπί "Παραγγελία". Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τρόπο πληρωμής: «πληρωμή κατά την παράδοση» ή «με τραπεζικό έμβασμα» ή «στο γραφείο του προμηθευτή». Ο χρήστης θα πρέπει επίσης να επιλέξει έναν τρόπο παράδοσης: «Ταχεία» ή «Επιτόπου από το κατάστημα». Ο χρήστης μπορεί να αφήσει μια σημείωση, το οποίο πεδίο είναι προαιρετικό. Ο χρήστης θα πρέπει να συμφωνήσει με τους όρους χρήσης επιλέγοντας «Συμφωνώ με τους όρους χρήσης» και πατώντας το κουμπί «Παραγγελία» για να οριστικοποιηθεί η παραγγελία.

6.4 Παραγγελίες από χρήστες που δεν έχουν εγγεγραμμένο προφίλ χρήστη: Για να στείλουν μια παραγγελία από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οι χρήστες που δεν έχουν εγγεγραμμένο προφίλ χρήστη πρέπει να επιλέξουν απευθείας ένα προϊόν που επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό κατάστημα, πατήστε το κουμπί "Προσθήκη στο καλάθι" μετά για να υποδείξετε την ποσότητα των εμπορευμάτων και τέλος πατήστε το κουμπί "Παραγγελία". Αφού πατήσει το κουμπί "παραγγελία", ο Χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα ακόλουθα στοιχεία, δηλαδή: όνομα και επώνυμο. νομική μορφή (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία)· τηλεφωνικό νούμερο; διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Skype (προαιρετικό); διεύθυνση. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τρόπο πληρωμής: «πληρωμή κατά την παράδοση» ή «με τραπεζικό έμβασμα» ή «στο γραφείο του προμηθευτή». Ο χρήστης θα πρέπει επίσης να επιλέξει έναν τρόπο παράδοσης: «Ταχεία» ή «Επιτόπου από το κατάστημα». Ο χρήστης μπορεί να αφήσει μια σημείωση, το οποίο πεδίο είναι προαιρετικό. Ο χρήστης θα πρέπει να συμφωνήσει με τους όρους χρήσης επιλέγοντας «Συμφωνώ με τους όρους χρήσης» και πατώντας το κουμπί «Παραγγελία» για να οριστικοποιηθεί η παραγγελία.

6.5 Ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει την αποδοχή μιας παραγγελίας στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση e-mail που έχει καθορίσει ο Χρήστης, δηλώνοντας ότι η παραγγελία έγινε αποδεκτή. Η επιβεβαίωση που αποστέλλεται μέσω e-mail περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό παραγγελίας, την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία έγινε η παραγγελία, το παραγγελθέν προϊόν, το μέγεθος και την ποσότητα. Η επιβεβαίωση παραγγελίας που αποστέλλεται με e-mail θεωρείται η σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας αγαθών εξ αποστάσεως. Η επιβεβαίωση που αποστέλλεται από τον Προμηθευτή στον Χρήστη θεωρείται ότι έχει τεθεί σε ισχύ όταν αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καθορίσει ο Χρήστης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το e-mail που εστάλη δεν έφτασε στον Χρήστη.

6.6 Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει παραγγελίες που έχει λόγους να πιστεύει ότι περιέχουν λανθασμένα δεδομένα. Ο Πάροχος ειδοποιεί τους Χρήστες για ελλιπή ή λανθασμένα δεδομένα και σε περίπτωση που δεν λάβει πλήρη ή σωστά δεδομένα εντός 36 ωρών, ο Πάροχος ακυρώνει την παραγγελία λόγω αδυναμίας εκπλήρωσής της.

6.7 Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση μιας ήδη επιβεβαιωμένης παραγγελίας σε περίπτωση που τα αγαθά δεν είναι διαθέσιμα. Στην περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής ειδοποιεί τον Χρήστη για την εξάντληση της διαθεσιμότητας των αγαθών στη διεύθυνση e-mail ή τον αριθμό τηλεφώνου που καθορίζει ο Χρήστης. Σε περίπτωση που η πληρωμή έχει ήδη πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό του Προμηθευτή, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα: να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε. ακύρωση παραγγελίας ή παραγγελία αντικατάστασης.

 

 1. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.1 Οι τιμές των αγαθών που προσφέρονται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Προμηθευτή αναγράφονται σε λεβ Βουλγαρίας (BGN). Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν μία μόνο ποσότητα και δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα παράδοσης των παραγγελθέντων εμπορευμάτων.

7.2 Οι πληρωμές για τα παραγγελθέντα αγαθά μπορούν να γίνουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- πληρωμή στο γραφείο του προμηθευτή.

- Τραπεζική πληρωμή

- πληρωμή με αντικαταβολή. Η πληρωμή με αντικαταβολή γίνεται με μετρητά και ισχύει μόνο για παραδόσεις εντός της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον ταχυμεταφορέα.

 

7.3 Ο Χρήστης προκαταβάλλει στον Προμηθευτή ολόκληρη την τιμή των παραγγελθέντων αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτός από τις περιπτώσεις που η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή και στο γραφείο του Προμηθευτή.

 

 1. ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

8.1 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία που έκανε και επιβεβαιώθηκε από τον Προμηθευτή μόνο και μόνο όταν ο Προμηθευτής ενημερωθεί ρητά για την άρνηση της παραγγελίας από τον Χρήστη μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή με αποστολή ειδοποίησης μέσω e-mail εντός 1 ώρας μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας.

8.2 Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μια ήδη υποβληθείσα παραγγελία του Χρήστη και χωρίς να χρειάζεται να τον ειδοποιήσει, σε περίπτωση που ο τελευταίος αρνηθεί να πληρώσει για την εν λόγω παραγγελία με αντικαταβολή περισσότερες από 2 φορές.

 

 1. ΔΙΑΝΟΜΗ

9.1 Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά που παρήγγειλε ο Χρήστης στη διεύθυνση που καθορίζει ο Χρήστης. Ο Προμηθευτής μπορεί επίσης να παραδώσει τα αγαθά που παρήγγειλε ο Χρήστης στο γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών Speedy, σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο παράδοσης μόνο για αγαθά που παραδίδονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Ο Προμηθευτής παραδίδει τα παραγγελθέντα αγαθά σε όλο τον κόσμο με τη βοήθεια οργανισμών ταχυμεταφορών που επιλέγονται από τον Προμηθευτή. Τιμές αποστολής για μεμονωμένες χώρες και περιοχές μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τιμές παράδοσης αγαθών στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας:

- Οι τιμές παράδοσης εξαρτώνται από την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργαζόμαστε (Speedy), μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις τιμές τους στη διεύθυνση - https://services.speedy.bg/priceList/ ή να υπολογίσετε με την αριθμομηχανή τους στη διεύθυνση - https://services. ταχύς.bg/calculate / .

- Η παράδοση παραγγελιών συνολικής αξίας άνω των 100 BGN είναι δωρεάν για τον Χρήστη.

9.2 Σε περίπτωση που η παράδοση των παραγγελθέντων εμπορευμάτων είναι εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατό να επιβληθούν εισαγωγικοί δασμοί και τέλη, τα οποία καταβάλλονται μετά την άφιξη των εμπορευμάτων στη σχετική χώρα. Τυχόν τέτοιοι εισαγωγικοί δασμοί και φόροι, καθώς και τα τέλη που εισπράττονται για τον εκτελωνισμό, καταβάλλονται από τον Χρήστη. Συνιστάται στους χρήστες να ενημερώνονται εκ των προτέρων σχετικά με αυτούς τους εισαγωγικούς δασμούς και χρεώσεις.

9.3 Τα αγαθά που παραγγέλθηκαν και πληρώθηκαν αποστέλλονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ως εξής:

- Για παραγγελίες που γίνονται εργάσιμες ημέρες, η παράδοση γίνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών.

- Για παραγγελίες που γίνονται τα Σαββατοκύριακα (Σάββατα και Κυριακές), επίσημες αργίες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, καθώς και άλλες αργίες που γίνονται δεκτές με πράξη της Εθνοσυνέλευσης, η παράδοση πραγματοποιείται εντός 5 εργάσιμων ημερών.

9.4 Σε περίπτωση που έχουν περάσει περισσότερες από 30 ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης και τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση και ο Προμηθευτής επιστρέφει στον Χρήστη όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν.

9.5 Οι παραγγελίες που αποστέλλονται στο γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών θα διατηρούνται στο γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών για όχι περισσότερο από δέκα ημέρες. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία, ειδοποιώντας τον Χρήστη εντός επτά ημερών.

9.6 Για παραγγελίες που γίνονται σε μια διεύθυνση, τα αγαθά παραδίδονται στον Χρήστη με υπογραφή που πιστοποιεί ότι τα αγαθά έχουν παραληφθεί. Σε περίπτωση που τα αγαθά δεν μπορούν να παραδοθούν προσωπικά στον Χρήστη, παραδίδονται σε άτομα που βρίσκονται στη διεύθυνση ή σε πρόσωπα που καθορίζονται από τον Χρήστη, αναφέροντας το όνομα του ατόμου που έλαβε την παράδοση και τη σχέση του με τον Χρήστη. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν βρεθεί στην καθορισμένη διεύθυνση, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία ή να την αφήσει στο πλησιέστερο γραφείο του courier και τα εμπορεύματα θα παραμείνουν στο γραφείο του courier για περίοδο δέκα ημέρες, μετά τις οποίες η παραγγελία θα θεωρηθεί ότι ακυρώθηκε και τα αγαθά θα επιστραφούν στον Προμηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση, ο Προμηθευτής θα διατηρήσει το ποσό που κατέβαλε ο Χρήστης ως αποζημίωση για τη μη εκτέλεση της σύμβασης από τον Χρήστη. Ο Πάροχος θα ειδοποιήσει τον Χρήστη σχετικά εντός επτά ημερών.

XII. ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

10.1 Ο χρήστης αναλαμβάνει να επιθεωρήσει τα αγαθά και να αρνηθεί να τα παραλάβει στις ακόλουθες περιπτώσεις, και συγκεκριμένα:

- η τιμή των εμπορευμάτων δεν αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα για αντικαταβολή.

- τα παραδοθέντα αγαθά δεν ταιριάζουν με αυτά που παρήγγειλε ο Χρήστης.

- τα προϊόντα που παραδόθηκαν είναι εμφανώς κατεστραμμένα.

Εάν ο Χρήστης αρνηθεί να παραλάβει τα παραδοθέντα αγαθά εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται παραπάνω, η άρνηση θεωρείται αβάσιμη και ο Χρήστης υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα παράδοσης και επιστροφής των αγαθών.

10.2 Σε περίπτωση που τα παραδοθέντα αγαθά δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που παρήγγειλε ο Χρήστης, ο τελευταίος μπορεί να επιλέξει να επιστραφεί το ποσό που καταβλήθηκε ή να αντικατασταθούν τα αγαθά με τα αγαθά που πραγματικά παραγγέλθηκαν, οπότε ο Προμηθευτής θα αναλάβει την παράδοση δικαστικά έξοδα.

10.3 Σε περίπτωση που τα παραδοθέντα αγαθά είναι εμφανώς κατεστραμμένα, ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- να επιστραφεί το ποσό που καταβλήθηκε κατά την επιστροφή των εμπορευμάτων·

- τα εμπορεύματα να αντικατασταθούν με νέο με έξοδα του Προμηθευτή εντός ενός μηνός από την υποβολή της καταγγελίας.

- να επιστρέψει τα εμπορεύματα, και ο Προμηθευτής να κρατήσει το καταβληθέν ποσό, ώστε ο Χρήστης να το εκμεταλλευτεί όποτε θέλει.

XIII. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

11.1 Σύμφωνα με το άρθρο. 50, σημείο 1 του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση χωρίς αιτιολογία, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή πρόστιμο και χωρίς να πληρώσει κανένα κόστος, εκτός από τις δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο. 54, παράγρ. 3 και άρθ. 55 του Αστικού Κώδικα, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των αγαθών από τον Χρήστη ή από τρίτο μέρος εκτός του μεταφορέα και υποδεικνύεται από τον Χρήστη - σε περίπτωση σύμβασης πώλησης. Επιστροφές εμπορευμάτων εκτός της καθορισμένης περιόδου δεν θα γίνονται δεκτές.

11.2 Ο χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει τα αζήτητα αγαθά στην κατάσταση που βρίσκονταν κατά την παράδοση. Ο προμηθευτής δεν θα δέχεται πίσω αγαθά που έχουν επισκευαστεί ή καταστραφεί, αυτά με κατεστραμμένη ή ελλιπή συσκευασία, με ίχνη φθοράς ή υπερβολικής χρήσης, με γρατσουνιές, καθώς και με ίχνη κρούσεων που επηρεάζουν την εσωτερική και εξωτερική ακεραιότητα των δεδομένων. Ο προμηθευτής δεν θα δεχτεί εμπορεύματα που δεν συνοδεύονται από όλα τα εξαρτήματα με τα οποία παραδόθηκαν τα αγαθά.

11.3 Ο χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά που αγόρασε απαραίτητα στην αρχική του συσκευασία, η οποία συνοδεύεται από τις άθικτες ετικέτες, καθώς και με όλα τα έγγραφα με τα οποία παραδόθηκαν τα εν λόγω εμπορεύματα.

11.4 Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει αγοράσει περισσότερα από ένα πανομοιότυπα προϊόντα και επιθυμεί να τα επιστρέψει στον Προμηθευτή εντός της νόμιμης περιόδου των 14 ημερών, είναι υποχρεωτικό να έχει ανοιχτεί μόνο ένα από αυτά τα προϊόντα. Τα υπόλοιπα πρέπει να είναι σε σφραγισμένη συσκευασία, διαφορετικά δεν γίνονται δεκτά.

11.5 Η επιστροφή των εμπορευμάτων από τον Χρήστη γίνεται με αποστολή των εμπορευμάτων, με courier, στη διεύθυνση: Γρ. Yambol, οδός Yanko Sakazov 1.

11.6 Για να επιστρέψει αγαθά/αγαθά στον Προμηθευτή, ο Χρήστης πρέπει να συμπληρώσει την παρακάτω τυποποιημένη φόρμα για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, σύμφωνα με το Παράρτημα Αρ. 6 του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών, και συγκεκριμένα:

Τυποποιημένο έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση:

(συμπληρώστε και στείλτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

- Στην «IVN TRADE» Ltd., εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Οργανισμού Εγγραφών με EIC: BG205010281, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης στο Γρ. Yambol, οδός Yanko Sakazov 1, e-mail: gowatchesbg@gmail.com

- Με το παρόν ειδοποιώ ότι αποποιούμαι τη σύμβαση που έχει συνάψει εγώ/εμείς για την αγορά των ακόλουθων αγαθών/, και συγκεκριμένα: ................(συμπληρώστε τα αγορασμένα αγαθά, τα οποία θέλετε να επιστρέψετε)

- Παραγγελία/λήφθηκε στις

- Όνομα χρήστη(ών).

- Διεύθυνση χρήστη/ών

- Υπογραφή χρήστη(ών).

- Ημερομηνία

11.7 Αφού συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα και βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα που επιθυμεί να επιστρέψει ο Χρήστης πληρούν τις προϋποθέσεις επιστροφής σύμφωνα με την 11.2 αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ο Χρήστης πρέπει να στείλει την έτοιμη φόρμα στη διεύθυνση gowatchesbg@gmail.com ή στο την ακόλουθη διεύθυνση: Πόλη. Yambol, οδός Yanko Sakazov 1.

11.8 Εντός 3 ημερών από την παραλαβή της φόρμας που συμπλήρωσε ο Χρήστης για την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής, ο Προμηθευτής θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη για να διευκρινίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής των αγαθών.

11.9 Η επιστροφή των αγαθών είναι εξ ολοκλήρου ευθύνη του Χρήστη, κατά συνέπεια, ο κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας βαρύνει τον Χρήστη, μέχρι τη στιγμή που τα ανεπιθύμητα από τον Χρήστη αγαθά φτάσουν στον Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των αγαθών είναι για λογαριασμό του Χρήστη.

 

XIV. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

12.1 Σε περίπτωση που τα παραδοθέντα αγαθά δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που παρήγγειλε ο Χρήστης ή τα παραδοθέντα αγαθά είναι εμφανώς κατεστραμμένα και ο Χρήστης επιθυμεί να επιστραφεί το ποσό που καταβλήθηκε, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία την οποία ο Προμηθευτής ειδοποιείται για την πρόθεση του Χρήστη να λάβει το ποσό.

 

 1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΒΙΑΣ

13.1 Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη για ολική ή μερική μη εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης στην παράδοση ή για ελάττωμα ή/και ζημιά σε ένα προϊόν, εάν οφείλεται σε «ανωτέρα βία» (ανωτέρα βία). Ως «ανωτέρα βία» νοείται περίσταση (γεγονός) έκτακτης φύσης που συνέβη μετά τη σύναψη της σύμβασης, δεν μπορούσε να προβλεφθεί και δεν εξαρτιόταν από τη βούληση των μερών, όπως: πυρκαγιά, ατυχήματα παραγωγής, στρατιωτικές ενέργειες, φυσικές καταστροφές - καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες, χαλάζι, σεισμοί, παγετοί, ξηρασία, κατολισθήσεις κ.λπ. φυσικές καταστροφές, εμπάργκο, κυβερνητικές απαγορεύσεις, απεργίες, ταραχές, ταραχές κ.λπ.

13.2 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Χρήστη εντός 10 ημερών από την εμφάνισή του, καθώς και την υποτιθέμενη περίοδο ισχύος και λήξης της ανωτέρας βίας Εκδήλωση.

 

XVI. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

14.1 Ο χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και τις λειτουργίες του νόμιμα και σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

14.2 Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να δει το περιεχόμενο του ιστότοπου.

14.3 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον Πάροχο αυτού του ιστότοπου.

14.4 Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αγοράσει αγαθά που προσφέρονται από τον Προμηθευτή.

14.5 Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να εγγράψει μόνο ένα προφίλ χρήστη.

14.6 Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να διαγράψει ένα προφίλ χρήστη που δημιουργήθηκε από αυτόν ανά πάσα στιγμή.

14.7 Ο χρήστης αναλαμβάνει να ενημερώνει άμεσα τις πληροφορίες στο εγγεγραμμένο προφίλ του σε περίπτωση αλλαγής.

14.8 Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να δημοσιεύει περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Παρόχου ή τρίτων.

14.9 Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να δημοσιεύει περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μορφή (εικόνα, κείμενο κ.λπ.) που είναι χυδαίο, απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο ή παραβιάζει τους καλούς τρόπους στην κοινωνία.

14.10 Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα τροποποίησης, αντιγραφής, αλλαγής, αντιγραφής, δημιουργίας παραγώγων ή προσαρμογής, διαχωρισμού ή ολόκληρων τμημάτων του ιστότοπου.

14.11 Ο χρήστης δεν δικαιούται να διαθέσει σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή, για εμπορικούς ή μη σκοπούς, οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορίες, τεχνογνωσία ή τεχνολογία που προέρχεται εν μέρει ή εν όλω από τον ιστότοπο.

14.12 Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να δημοσιεύει, να στέλνει ή να διατυπώνει με άλλο τρόπο ιούς υπολογιστών ή παρόμοια.

14.13 Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να απενεργοποιήσει ή/και να διακόψει την πλήρη ή μερική λειτουργία του ιστότοπου, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο.

14.14 Ο Χρήστης δεν πρέπει να δημιουργεί υπερβολική κίνηση στον Ιστότοπο ή να υπερφορτώνει την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπο.

14.15 Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία των δικτύων ή των διακομιστών που είναι συνδεδεμένοι με τις υπηρεσίες, και επίσης δεν έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στην παροχή των υπηρεσιών.

14.16 Ο Χρήστης δεν μπορεί να επιχειρήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου ή των διακομιστών που διατηρεί και ανήκει στον Πάροχο.

14.17 Ο χρήστης δεσμεύεται να διατηρήσει τη διεύθυνση e-mail/όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του για πρόσβαση στο εγγεγραμμένο προφίλ του εμπιστευτικά.

14.18 Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να παρέχει το προφίλ του για χρήση από άλλα άτομα. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προφίλ άλλων προσώπων.

14.19 Ο Χρήστης αναλαμβάνει να ειδοποιήσει αμέσως τον Πάροχο για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης.

14.20 Ο Χρήστης δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα του Προμηθευτή. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιεί σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου.

14.21 Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να στέλνει "spam", "junk mail", "chain letters" ή οποιαδήποτε ανεπιθύμητα εμπορικά μηνύματα.

 

XVII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

15.1 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να κάνει αλλαγές στον ιστότοπο κατά την κρίση του, χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης και χωρίς να ευθύνεται για αυτό.

15.2 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ενημερώσει, να αλλάξει, να επεκτείνει, να προσθέσει, να συμπληρώσει ή να αφαιρέσει υπηρεσίες στον ιστότοπο.

15.3 Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να κάνει αλλαγές στην περιγραφή και τις τιμές των αγαθών που προσφέρονται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

15.4 Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μη επιβεβαιωμένες παραγγελίες.

15.5 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει ανενεργούς λογαριασμούς.

15.6 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά, να αρνηθεί ή να τερματίσει την παροχή μιας υπηρεσίας σε περίπτωση παραβίασης ή/και υποψίας παραβίασης αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων ή σε περίπτωση ανέντιμο συμπεριφοράς ή/και υποψίας ανέντιμης συμπεριφοράς ενός Χρήστη.

15.7 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να κλείσει το εγγεγραμμένο προφίλ ενός Χρήστη στις ακόλουθες αναφερόμενες περιπτώσεις, και συγκεκριμένα:

- για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το προφίλ δεν έχει χρησιμοποιηθεί (περισσότερο από τρία χρόνια).

- ανά πάσα στιγμή μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τον Χρήστη μέσω e-mail.

- σε άλλες περιπτώσεις κατά την κρίση του Προμηθευτή μετά από προηγούμενη ειδοποίηση.

15.8 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να περιορίσει ή να αποκλείσει την πρόσβαση του Χρήστη στο εγγεγραμμένο προφίλ του στις ακόλουθες περιπτώσεις που δεν αναφέρονται εξαντλητικά, και συγκεκριμένα:

- Όταν ο Χρήστης ενεργεί κατά παράβαση αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

- Όταν ο Χρήστης εκτελεί ενέργειες που βλάπτουν τη φήμη του ιστότοπου.

- Όταν ο Χρήστης εκτελεί ενέργειες που παραβιάζουν τα συμφέροντα του Παρόχου.

- Κατά την εκτέλεση απόπειρων ή ενεργειών που παραβιάζουν την ασφάλεια και τη λειτουργία του ιστότοπου.

- Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Προμηθευτή.

- Κατά τη λήψη εντολής από αρμόδια κρατική αρχή.

15.9 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημιουργία νέου προφίλ Χρήστη που έχει διαγραμμένο ή αποκλεισμένο προφίλ.

15.10 Ο Προμηθευτής, αφού λάβει την πληρωμή, αναλαμβάνει να αποστείλει τα αγαθά που παρήγγειλε ο Χρήστης και να μεταβιβάσει στον Χρήστη την κυριότητα των αγαθών που ζητήθηκαν από αυτόν για αγορά.

XVIII. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

16.1 Ο Πάροχος συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα Χρηστών εφαρμόζοντας όλα τα πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων στην σύνδεση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Ο Πάροχος σέβεται το απαραβίαστο της προσωπικότητας του Χρήστη και καταβάλλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων από παράνομη επεξεργασία εφαρμόζοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία μέτρα συνάδουν πλήρως με τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα και παρέχουν ένα επίπεδο προστασίας που αντιστοιχεί στους κινδύνους που συνδέονται με την επεξεργασία και τη φύση των προς προστασία δεδομένων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται ο Πάροχος, τους σκοπούς της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, την περίοδο αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και άλλες πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 είναι διαθέσιμες στο Πολιτική Απορρήτου , η οποία δημοσιεύεται στις: .......................................... ..................................................

XIX. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

17.1 Ο Πάροχος δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν θα είναι προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ο πάροχος δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος θα παραμείνει αμετάβλητος και θα διατηρηθεί επ' αόριστον.

17.2 Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα ή δυσλειτουργίες, αν και ο Πάροχος προσπαθεί να διατηρεί τις πληροφορίες ενημερωμένες. Ο Πάροχος θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να παρέχει στους Χρήστες αδιάλειπτη πρόσβαση στον Ιστότοπο και θα διατηρεί επίσης τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες με τη φροντίδα ενός καλού εμπόρου προκειμένου να εξυπηρετεί τους Χρήστες με καλή πίστη. Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ο Πάροχος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές και απώλειες που προκύπτουν από τους Χρήστες ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του ιστότοπου και των πληροφοριών από αυτόν τον ιστότοπο.

17.3 Η ευθύνη για τη χρήση αυτού του ιστότοπου ανήκει εξ ολοκλήρου στον Χρήστη, καθώς λειτουργεί σε αυτόν και χρησιμοποιεί τις δυνατότητές του. Ο πάροχος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πιθανές ζημιές και δυσμενείς συνέπειες σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης υλικής ζημιάς στη σχετική τεχνική συσκευή του Χρήστη.

17.4 Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για ενέργειες που εκτελούνται από Χρήστες κατά παράβαση αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από ψευδείς, παραπλανητικές, ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται από Χρήστες του ιστότοπου.

17.5 Ο πάροχος δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται ως αποτέλεσμα λάθους χρήστη, ιού υπολογιστή, παράλειψης, διακοπής ή προβλήματος στο ίδιο το σύστημα, διατηρώντας την ακεραιότητα και τη δομή αυτού του ιστότοπου.

17.6 Ο Πάροχος δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο που δημοσιεύονται στον ιστότοπο θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των Χρηστών. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την ποιότητα οποιασδήποτε υπηρεσίας ή περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστότοπο, ο Χρήστης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Εάν, παρά τις αμφιβολίες αυτές, ο Χρήστης συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, η ευθύνη, μαζί με όλες τις συνέπειες αυτού, βαρύνει τον Χρήστη.

17.7 Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν μπορεί να βρεθεί εντός του χρόνου παράδοσης στη διεύθυνση που έχει καθορίσει ή δεν παρέχονται από την εταιρεία ταχυμεταφοράς πρόσβαση ή/και προϋποθέσεις παράδοσης του/των προϊόντος/ων που έχει παραγγείλει, ο Προμηθευτής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να να το παραδώσει και από ευθύνη για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες για τον Χρήστη από αυτό. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση του προϊόντος/των για λόγους για τους οποίους ευθύνεται η εταιρεία ταχυμεταφορών.

17.8 Οι εικόνες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο είναι υψηλής ποιότητας, προκειμένου οι Χρήστες να έχουν την πιο ακριβή ιδέα για το είδος και την ποιότητα των προϊόντων. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των πραγματικών χρωμάτων και εκείνων που εμφανίζονται στην οθόνη του μεμονωμένου Χρήστη, η οποία εξαρτάται από τον τύπο της οθόνης και τη διαμόρφωση του υπολογιστή του χρήστη, καθώς και την οπτική του αντίληψη και Ο πάροχος αποποιείται της ευθύνης ότι τα χρώματα που εμφανίζονται στην οθόνη αντιστοιχούν στα πραγματικά.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

18.1 Ο ιστότοπος του Παρόχου περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που διατηρούνται από τρίτα μέρη ("Ιστότοποι τρίτων"), όπως κουμπί "Facebook", κουμπί "Twitter", κουμπί "Instagram", κουμπί "Google plus", κουμπί "Linkedin" , "Εσείς Κουμπί Tube", κουμπί "Instagram", κουμπί "Pinterest" και σύνδεσμοι προς τον προγραμματιστή ιστότοπου του παρόχου. Όλοι οι ιστότοποι τρίτων στους οποίους είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου είναι ανεξάρτητοι και ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές και απώλειες που προκύπτουν από τους Χρήστες ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των τοποθεσιών. Ο πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο σε ιστότοπους τρίτων, ούτε για την παρουσία ιών ή/και άλλων επιβλαβών στοιχείων σε αυτούς τους ιστότοπους.

XXI. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

19.1 Η εγγραφή σε ένα ενημερωτικό δελτίο είναι η καταχώριση από τον Χρήστη μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια λίστα στην οποία αποστέλλονται ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά που προσφέρει ο Προμηθευτής. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διαγραφούν από τη λίστα στην οποία περιλαμβάνονται επιλέγοντας την επιλογή «κατάργηση εγγραφής» κατά τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου. Ο Χρήστης μπορεί επίσης να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου με τον τρόπο που καθορίζεται στην Ενότητα XIV της Πολιτικής Απορρήτου του Παρόχου, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.gowatches.eu Το ενημερωτικό δελτίο διανέμεται δωρεάν και ο Πάροχος βρίσκεται στο σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται από την υποχρέωση τακτικής αποστολής ενημερωτικών δελτίων όταν κάνετε μια συνδρομή.

XXII. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

20.1 Ολόκληρο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των δημοσιευμένων κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, εικονογραφήσεων, γραφικών, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπορικών σημάτων, καθώς και οποιασδήποτε πληροφορίας που ανεβάζεται στον ιστότοπο, αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του Παρόχου. Η χρήση του εμπορικού σήματος του Προμηθευτή χωρίς τη συγκατάθεσή του αποτελεί παράβαση του νόμου.

20.2 Το περιεχόμενο του ιστότοπου του Παρόχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

20.3 Η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς, σε οποιαδήποτε μορφή (αντιγραφή, τροποποίηση, λήψη, πώληση, αναπαραγωγή, διανομή, δημοσίευση κ.λπ.) απαγορεύεται απολύτως. Οι χρήστες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για τη χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου κατά παράβαση των δικαιωμάτων του Παρόχου και ο τελευταίος έχει το δικαίωμα σε πλήρη αποζημίωση για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τον Χρήστη.

20.4 Η πρόσβαση στον ιστότοπο και στις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται και να ερμηνεύεται ως χαριστική παραχώρηση αδειών ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

20.5 Η αναπαραγωγή του περιεχομένου του ιστότοπου ή μέρους αυτού πραγματοποιείται μόνο και μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση του Προμηθευτή.

20.6 Η εξαγωγή πληροφοριών από πόρους από τη βάση δεδομένων που βρίσκεται στον ιστότοπο του Παρόχου και η επακόλουθη δημιουργία της βάσης δεδομένων του ίδιου του Χρήστη σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή θα θεωρηθεί παράβαση.

XXIII. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

21.1 Όλα τα μηνύματα και οι ειδοποιήσεις μεταξύ του Προμηθευτή και του Χρήστη πραγματοποιούνται στη βουλγαρική γλώσσα και θα θεωρούνται έγκυρα εάν σταλούν γραπτώς.

21.2 Η πιθανή ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα οδηγήσει στην ακυρότητα των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων στο σύνολό τους.

21.3 Οι διατάξεις της βουλγαρικής αστικής και εμπορικής νομοθεσίας ισχύουν για όλα τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

21.4 Όλες οι διαφορές μεταξύ του Παρόχου και του Χρήστη θα επιλύονται φιλικά μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, η διαφορά παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο.

21.5 Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ενημερώνει τροποποιώντας και συμπληρώνοντας αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή στο μέλλον. Όταν συμβεί αυτό, οι τροποποιημένοι Όροι και Προϋποθέσεις θα αναρτηθούν σε αυτόν τον ιστότοπο με μια νέα ημερομηνία "Τελευταία Τροποποίηση" στο επάνω μέρος και θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης. Επομένως, συνιστάται να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τυχόν αλλαγές. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο μετά τη δημοσίευση των ενημερωμένων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις αλλαγές.

21.6 Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Πάροχο στη διεύθυνση gowatchesbg@gmail.com