Εγγύηση και σέρβις

Το Shop GO WATCHES προσφέρει εγγύηση και σέρβις εκτός εγγύησης.

Μπορείτε να σερβίρετε σε εμάς ως ρολόγια που έχετε αγοράσει από εμάς, και τέτοια, αγορασμένα _ από αλλού.

Τα προϊόντα που προσφέρονται στα προϊόντα GoWatches.eu είναι σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα ισχύοντα στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τα πωλημένα προϊόντα GoWatches.eu μπορούν Ναι να χρησιμοποιηθούν μόνο κατά προορισμό.

Το GoWatches.eu σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τις συνέπειες από λανθασμένη χρήση ή εφαρμογή στο προϊόν.

Ο πελάτης χρησιμοποιεί τα πάντα και από _ τη νόμιμη εγγύηση για κρυφά ελαττώματα .

Μόνο αποδεδειγμένα προϊόντα _ κρυφό ελάττωμα υπόκειται σε επιστροφή στο GoWatches.eu για αυτόν τον μοναδικό λόγο.

Ο πελάτης που δηλώνει ότι _ αυτό που παραδίδεται από το προϊόν GoWatches.eu εκεί έχει κρυφό ελάττωμα, πρέπει να Ναι και να προσκομίσει απόδειξη για αυτό.

 

Το GoWatches.eu παρέχει σε όλους τους πελάτες που αγοράστηκαν ρολόγια με όρο - "Παράδειγμα", εγγύηση με περίοδο 12 (δώδεκα) μηνών ή "Δεύτερη χρήση", με εγγύηση 6 (έξι) μηνών μετά την ημερομηνία αγοράς από το Διαδίκτυο το " Κατάστημα GoWatches.eu». Για τα ρολόγια με κατάσταση - "Νέο" η εγγύηση ισχύει για περίοδο από 2 χρόνια (24 μήνες) μετά την ημερομηνία αγοράς.(Κατάσταση - Το στοιχείο "Δείγμα" είναι διαφορετική κατάσταση και δεν είναι ίσο υπό όρους - "Νέο" είδος.)

Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα παραγωγής, προβλήματα που σχετίζονται με τον μηχανισμό και τη σωστή λειτουργία στο ρολόι. Για το Yes φυλάξτε τη δική του εγγύηση, φροντίστε πάντα το ρολόι σας Ναι όλοι οι έλεγχοι, οι υπηρεσίες και οι επισκευές από αντιπροσώπους της εταιρείας. Η εγγύηση ακυρώνει τα πάντα, σε περίπτωση που, πρόσωπο που δεν είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένο για αυτό από αντιπρόσωπο στην εταιρεία, πραγματοποίησε σέρβις ή διόρθωση σε ρολόι.

Εάν επιθυμείτε το ρολόι σας Ναι να επισκευαστεί, πρέπει Ναι φανταστείτε το ρολόι μαζί με δεόντως συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης που _ λαμβάνετε τη στιγμή της αγοράς του.

Οι εγγυήσεις δεν καλύπτονται:

  • αντικατάσταση σε καλλυντικά αξεσουάρ ;
  • ανώμαλη ή παράνομη εκμετάλλευση των προϊόντων .
  • ζημιές και συνέπειες από αυτές κατά τη λειτουργία, μη συμμόρφωση με το σκοπό του προϊόντος
  • ζημιές και συνέπειες από αυτές που σχετίζονται με εξωτερικούς _ λόγους .

 

Το GoWatches.eu δεν φέρει ευθύνη και εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που σχετίζονται _ με τα ακόλουθα εξαρτήματα στο ρολόι - μπαταρία, γυαλί, καντράν/οθόνη, μηχανισμό, αλυσίδα, λουράκι και θήκη που προκύπτουν _ στο:

- ζημιές που προκλήθηκαν _ από έλλειψη φροντίδας, λανθασμένη μεταφορά, ατύχημα ή φυσιολογική φθορά.

- λανθασμένη λειτουργία και μηχανική βλάβη - χτύπημα, πτώση, γρατσουνιά, πτώση καλύμματος, βέλος, ευρετήριο ή άλλες ζημιές που δεν σχετίζονται με το εργοστασιακό ελάττωμα του μηχανισμού.

- ξεθώριασμα, λόγω έκθεσης στον ήλιο ή άλλες πηγές στη θερμότητα.

- σέρβις ή διόρθωση στο ρολόι από άτομο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο _ από το GoWatches.eu

- αποθήκευση ή χρήση στα προϊόντα σε υγρή μέση, σε μη συμμόρφωση με τα επίπεδα αντοχής στο νερό.

Σε περίπτωση εργοστασιακού ελαττώματος:

Συνδεθείτε μαζί μας στη διεύθυνση email info@GoWatches.eu. Περιγράψτε εν συντομία τι αποτελούνται όλα από το ελάττωμα, προσθέστε αριθμούς στην παραγγελία ή άλλες πληροφορίες, μέσω των οποίων Ναι προσδιορίζουμε τη δική σας παραγγελία.

Η αποστολή εικόνων ή σύντομου κλιπ θα συμβάλει στη μείωση του καιρού για την επεξεργασία της αξίωσης.

Για να γίνει δεκτό το αίτημα για αξίωση είναι απαραίτητο το είδος Ναι να παρουσιάζεται στο πρωτότυπο συσκευασίας και εξοπλισμού που έχετε, καθώς και να συνοδεύεται από την απόδειξη που εκδόθηκε από την Econt κατά την πληρωμή των εμπορευμάτων, την προκαταβολή ή το τιμολόγιο.

Χωρίς Ναι πληρούνται αυτοί οι όροι _ συγγνώμη, το παράπονο δεν υπάρχει Ναι να τηρηθεί. Το αίτημα θα εξεταστεί σύντομα, σε περίπτωση που το προϊόν διορθωθεί ή αντικατασταθεί με νέο.

Προϊόν κατόπιν αιτήματος για παράπονο όλα αποστέλλονται από τον πελάτη με courier για τον λογαριασμό του . Εάν διαπιστωθεί ελάττωμα και το προϊόν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί, όλα επιστρέφονται στον πελάτη μέσω κούριερ για λογαριασμό στις Ο πωλητής εάν δεν διαπιστωθεί ελάττωμα η επιστροφή όλα εκτελούνται για λογαριασμό του πελάτη. Η εγγύηση για το προϊόν περιλαμβάνει μόνο εργοστασιακά ελαττώματα, αλλά όχι ελαττώματα _ προέκυψαν μετά τη χρήση και την απόλαυση στο προϊόν, είτε ήταν σκόπιμα είτε όχι. Όπως ελαττώματα που εμφανίστηκαν μετά τη χρήση σπάσιμο πτώσης, ρωγμές, γρατσουνιές, λεκέδες, εμφάνιση σε χτυπήματα, πρήξιμο, διαβροχή, απογύμνωση και σκίσιμο στα καλώδια και άλλα παρόμοια.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση εμπειρίας για απομάκρυνση της ζημιάς από τον πελάτη. Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει προβλήματα λογισμικού καθώς και προβλήματα που οφείλονται στην εγκατάσταση σε διαφορετικές εφαρμογές.

Όλα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο ή/και πωλούνται ηλεκτρονικά _ τα προϊόντα του καταστήματος καλύπτονται από νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση πώλησης σύμφωνα με το άρθρο . 112-115 ΑΚ. Η εμπορική εγγύηση που παρέχεται _ από το fbag.eu δεν αποδεικνύει επιρροή στα δικαιώματα των χρηστών που προκύπτουν από την εγγύηση από το Art. 112-115 ΑΚ.

Ανεξάρτητα από την εμπορική εγγύηση, ο πωλητής απαντά για την απουσία συμμόρφωσης των καταναλωτικών αγαθών με τη σύμβαση πώλησης σύμφωνα με την εγγύηση του άρθρου. 112-115 ΑΚ. Πληροφορίες για τα δικαιώματα των χρηστών που απορρέουν από τη νόμιμη εγγύηση του Art . 112-115 της εφαρμογής PPE προέκυψαν προβλήματα που καλύπτονται από την εγγύηση απαιτείται Ναι στείλτε το μοντέλο αντίστροφα σε εμάς με courier, καθώς τα έξοδα μεταφοράς αναλαμβάνουν τα πάντα από τον αγοραστή.

Σε περίπτωση ζημιάς που _δεν καλύπτεται τα πάντα από την εγγύηση, ή ανάγκης από επισκευή εκτός περιόδου εγγύησης, ο πελάτης πληρώνει όλα τα έξοδα επισκευής και μεταφοράς.